Dne 8. 10. 2019 v době od 8:30-12:00 proběhne údržba autentizačního modulu využívaného systémem UbyPort. Během této doby může docházet ke zhoršení odezvy nebo krátkodobé nefunkčnosti autentizace.
Optimalizováno: MS IE verze 8 a výše